Monday, April 6th 2020

gru
2019
6

Minimalizacja odpadów w fabryce

Konkurowanie niską ceną, zaraz obok rywalizacji jakością oraz czasem realizacji, to jedno z najważniejszych źródeł w poszukiwaniu przewagi rynkowej w produkcyjnym segmencie przemysłu. Stale rosnąca presja na wynagrodzenia, która stała się efektem występującego w różnych branżach deficytu pracowników, zmusza przedsiębiorstwa produkcyjne do ciągłego poszukiwania coraz nowszych sposobów racjonalizacji kosztów i oszczędzania.

Minimalizacja odpadów w fabryce

Jakie zatem metody powinny stosować przedsiębiorstwa, aby skutecznie obniżyć koszty produkcji i tym samym podnieść rentowność całej działalności?

Po pierwsze – nie marnuj

Podstawowy sposób cyklicznego obniżania kosztów w przedsiębiorstwie to eliminacja marnotrawstwa oraz minimalizacja odpadów na wszystkich szczeblach procesu produkcyjnego. Marnotrawstwem są wszelkie czynności, które z punktu widzenia kolejnego procesu nie dodają żadnej wartości dodanej. Aby stworzyć w przedsiębiorstwie kulturę lean manufacturing należy wypracować u podwładnych myślenie oparte na koncepcji wartości ukierunkowane na efektywność, obniżanie kosztów, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko. Namierzając wszystkie zbędne czynności w procesie można sukcesywnie podejmować kroki w celu ich eliminacji.

Po drugie – optymalizuj

Polepszenie ergonomii stanowisk, optymalizacja procesów produkcyjnych, utrzymywanie porządku i właściwych standardów pracy, automatyzacja maszyn, wdrażanie kreatywnych pomysłów, a także poprawa wewnętrznej logistyki to kolejne sposoby na obniżanie kosztów i zwiększanie zysków. Eliminacja czynności, które obniżają efektywność procesu produkcyjnego prowadzi tym samym do większej wydajności i wzrostu konkurencyjności na rynku. Najlepszym do tego narzędziem jest tzw. metoda 5S czyli sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, a także samodoskonalenie. Pozwala ona trafnie zidentyfikować zbędne czynności, poprawić efektywność pracy, a także wyrobić dobre nawyki u swoich pracowników i tym samym znacząco podnieść bezpieczeństwo.

Warto sobie uświadomić, że samo cięcie kosztów nie jest dobrym sposobem na zwiększenie rentowności produkcji. Takie podejście może rozwiązać jedynie cele krótkoterminowe. Aby otrzymać długoterminowe rezultaty należy skupić się na eliminacji marnotrawstwa, a także redukcji zamrożonego kapitału, czyli wszelkich zbędnych zapasów. Optymalizacja produkcji zaowocuje oszczędnościami na długie lata. Tworzenie kultury nieustannego doskonalenia przyśpiesza tym samym proces produkcyjny i pozytywnie oddziałuje na pozostałe obszary firmy.Podobne Posty