Saturday, September 26th 2020

gru
2007
26

Totalna Telefonia Mobilna

Szybki rozwój telefonii komórkowej i wprowadzanie nowych technologii może zrodzić pytanie czy operatorzy telefonii komórkowej będą potrzebni. Jedną z pierwszych technologii zwiastujących koniec tradycyjnych operatorów telefonii komórkowej, jest Peer to Peer mobile. Technologia ta pozwala na przesyłanie pakietów z danymi między użytkownikami, którzy przy pomocy swoich urządzeń tworzą sieć komórkową – pakiety są trasowane pomiędzy telefonami użytkowników. Pakiet informacji może być przesłany przez 20 telefonów, co umożliwia, przy gęstej sieci, komunikację na odległość ok. 20 km.
Inne znane technologie umożliwiające bezprzewodową łączność bez udziału operatorów komórkowych to Voice over Wireless LAN i Voice over WIFI – obydwie wykorzystujące VoIP i bezprzewodowa sieci komputerowe.
A co by się stało gdyby połączyć te technologie, a dodatkowo zainstalować nadajniki i odbiorniki Totalnej Telefonii w każdym domu, w takich urządzeniach jak dekodery telewizji cyfrowej, domowe komputery podłączone do Internetu, wzmacniacze sygnału itp.? Powstałaby rozproszona sieć mobilnej telefonii. Jedynym warunkiem przyłączenia się do takiej telefonii byłoby zakupienie i utrzymanie urządzenia (lub zainstalowanie oprogramowanie na komputerze). Taki rozproszony system mobilnej telefonii byłby bezpłatny, a tworzyłaby go społeczność ludzi, zorganizowana wokół idei darmowego mobilnego komunikowania się.
Takie rozwiązanie wymagałoby polepszenia przepustowości łączy, opracowania urządzeń i zasady funkcjonowania sieci, ale w ostatecznym rozrachunku byłoby tańsze od obecnie użytkowanych.Podobne Posty

https://caseworld.pl/