Saturday, September 26th 2020

lis
2007
29

Bazy danych w telefonie komórkowym

System zarządzania bazą danych SQLite zaimplementowany w platformie Android będzie wielkim krokiem naprzód jeśli chodzi o magazynowanie i przetwarzanie danych w telefonie komórkowym. W bazie danych będzie można trzymać swoją książkę telefoniczną – nie będzie już ograniczeń odnośnie liczby numerów w książce, która dotychczas wynosiła do kilkuset pozycji. Wynikało to z faktu, że dane te nie były przechowywane w pełni funkcjonalnej bazie danych, przez co ich przetwarzanie i gromadzenie było ograniczone. Również standardowa liczba przechowywanych SMSów w obecnych telefonach komórkowych jest ograniczona związku z tym że quasi baza danych, w której są trzymane nie posiada cech charakterystycznych dla w pełni funkcjonujących baz danych. Tak więc platforma android będzie w stanie zapewnić przechowywanie kilkudziesięciu tysięcy SMSów w swoim archiwum. Również inne dane, takie jak historia rozmów, nieodebranych połączeń itp. będą rejestrowane w bazie danych.
Ale system zarządzania bazą danych SQLite umożliwi posiadaczom telefonów opartych o platformę android inne dodatkowe funkcje. Trzymanie w telefonie komórkowym bazy danych z fakturami na pewno zainteresuje osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Ilość rozwiązań opartych na systemie zarządzania bazą danych w urządzeniach mobilnych będzie rosła zarówno za sprawą SQLite.Podobne Posty

https://caseworld.pl/