adc2Android Developer Challenge 2 przeszedł do kolejnej fazy – z Android Market można pobrać aplikację oceniającą, która w sposób losowy będzie proponować  instalowanie aplikacji zgłoszonych do konkursu. Po przetestowaniu aplikacji użytkownik będzie proszony o ocenę. Program do ściągnięcia nazywa się Android Developer Challenge 2.

Na tym etapie zostanie wytypowanych 200 programów (po 20 z każdej kategorii), które przejdą do następnego etapu.
W kolejnym etapie, który zakończy się w listopadzie, użytkownicy będą mogli przetestować i ocenić zakwalifikowane aplikacje w taki sam sposób – poprzez program oceniający. Następnie oceny użytkowników zostaną dodane do oceny jury. Komisja oceniająca będzie miała 60% wpływu na ocenę, użytkownicy 40% (ten punkt został zmieniony wcześniej proporcje wynosiły 55% do 45%).

Comments are closed.