Oprogramowanie przemysłowe SCADA

W przemyśle zachodzą pewne procesy technologiczne, które z kolei wymagają skutecznego nadzorowania. Złożoność tychże systemów sterowania przebiegiem produkcji wymaga zapewnienia szybkiej, a jednocześnie pewnej wymiany informacji między operatorem a maszynami w zakładzie pracy. Od funkcjonalnego oraz przejrzystego oprogramowania sterująco-wizualizacyjnego zależeć będzie w dużej mierze bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale również procesów i obiektów przemysłowych i magazynowych.

Oprogramowanie przemysłowe SCADA

Rozwój automatyki przemysłowej pociąga tworzenie odpowiedniego i specjalistycznego oprogramowania. Jego zadaniem jest kontrolowanie pracy poszczególnych elementów sterujących. Tę funkcję z powodzeniem realizują systemy SCADA (skrót z języka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition). Są to aplikacje nadzorujące przebieg całego procesu technologicznego. To właśnie oprogramowanie przemysłowe SCADA odpowiada za zbieranie informacji poszczególnych urządzeń. W dalszej kolejności je wizualizuje. Do zadań aplikacji należy także rozpoznawanie stanów alarmowych.

Zastosowanie systemów SCADA. Gdzie i po co?

Systemy SCADA z powodzeniem stosuje się praktycznie w każdej branży przemysłu. Są one niezwykle ważnym elementem nadzorowania procesów w przemyśle energetycznym oraz gazowniczym. Jednak systemów używa się również w gospodarce wodnej, oczyszczalniach ścieków, górnictwie, hutnictwie i wiele innych.

Oprogramowanie typu SCADA oznacza nowoczesne rozwiązania i przede wszystkim pozwala na całkowitą wizualizację stanu procesów. To właśnie dzięki temu systemowi operator może obserwować, a także zmieniać parametry technologiczne w procesie produkcyjnym. Tutaj świetnie sprawdza się oraz przydaje zdalne sterowanie procesami. To duży atut oprogramowania. W razie sytuacji niebezpiecznych istotne jest generowanie informacji o stanach awaryjnych i alarmowych. Wtedy system podpowiada użytkownikowi podjęcie decyzji w sytuacjach wyjątkowych.

System SCADA i jego zadania

Do zadań powinniśmy zaliczyć zbieranie wszelkich informacji, które dotyczą zarówno stanu, jak i parametrów obiektów monitorowanych. Niezwykle istotne jest przedstawienie zmian parametrów w postaci wykresów. Musimy także zwrócić uwagę na alarmowanie i generowanie sygnałów sterujących. Ma to znaczenie w razie sytuacji awaryjnej, o czym wcześniej wspomnieliśmy. Wtedy oprogramowanie archiwizuje dane, a także powinno cechować się funkcjami, które pozwalają na ich wyszukiwanie. Oprogramowanie daje możliwość generowania raportów dziennych, miesięcznych, czy nawet rocznych. To spore ułatwienie dla operatora.